​​​Medlemskab
Alumneportalen udbydes af Aarhus Universitet (AU). Når du registrerer dig som medlem, og når du logger på portalen, erklærer du dig indforstået med betingelserne i denne aftale.

Adgang til logonbeskyttet indhold på alumneportalen gives til alumner, nuværende studerende og ansatte på AU. Alumner er tidligere studerende, som har afsluttet en uddannelse på AU, eller som har tilbragt et eller flere semestre på AU som udenlandsk udvekslingsstuderende. Tidligere ansatte anses også for at være alumner.

Registrering af personoplysninger
Vi har brug for en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og yde dig den bedst mulige service, blandt andet i forhold til at levere målrettet information og relevante tilbud til dig.

Når du registrerer dig, beder vi om dit cpr-nummer. Denne oplysning bruger vi til at matche de oplysninger, du giver os, med oplysninger om dig i vores administrative systemer.

I din profil kan du se oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan rette i oplysningerne og tilføje supplerende oplysninger, ligesom du også kan se, hvilke oplysninger der er synlige for andre medlemmer.

Vi opfordrer dig til at tilføje et profilbillede og oplysninger om dit nuværende job. Hvis du har en profil på LinkedIn, kan du let gøre det ved at klikke på ”Synkroniser med LinkedIn”, når du er logget på.

Du kan angive, hvilke henvendelser fra os, du er interesseret i. Som udgangspunkt accepterer du at modtage nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og efter- og videreuddannelsestilbud, når du registrerer dig som medlem, men du kan altid til- og fravælge at modtage disse henvendelser.

I din profil er der også en oversigt over dine uddannelser fra AU. Oplysningerne kommer fra AU’s studieadministrative system, og du kan ikke selv rette i dem, men hvis der er fejl eller mangler, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere oplysningerne.

Alle medlemsoplysninger er ejet af AU. Ved at uploade, publicere eller på ande​n måde overføre indhold til alumneportalen, giver du lov til, at AU bruger og publicerer indholdet.

Beskyttelse af oplysninger
Vi har taget en lang række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod datatyveri og hacking samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Personoplysninger overføres via en sikker, krypteret forbindelse, og alle persondata er beskyttet bag firewall. AU udveksler under ingen omstændigheder personoplysninger med tredjepart uden din accept.

​Regler for brug af alumnenetværket
Når du bruger alumneportalen, er det dit ansvar at sikre, at oplysningerne om dig i din profil er korrekte og opdaterede, herunder at der altid er en gyldig e-mail-adresse registreret i din profil, så vi og andre medlemmer har mulighed for at kontakte dig.

Du må bruge alumneportalen til at kontakte andre medlemmer med personlige og relevante beskeder.

​Du må ikke publicere, distribuere eller udbrede uønsket markedsføring eller upassende, ærekrænkende eller ulovligt indhold. Vi tillader heller ikke, at du høster eller på anden måde indsamler oplysninger om andre brugere.

Vi forbeholder os ret til at fjerne indhold, der overtræder reglerne og til at lukke din profil midlertidigt eller permanent, hvis du ikke overholder reglerne.

AU forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser​ og til at ændre eller afbryde servicen.​

Udmeldelse
Hvis du af en eller anden grund ikke længere ønsker at være medlem og gerne vil have din profil slettet fra alumneportalen, skal du blot skrive til alumni@au.dk. Oplys gerne hvorfor du ikke længere vil være medlem.

Reglerne for medlemskab blev senest opdateret 11. januar 2016.